Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Parczewie

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Opieki Społecznej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Tomasz Goździk Stanowisko:z-ca przewodniczącego Komisji
Email:
360 2
Marek Chwalczuk Stanowisko:członek Komisji
Email:
360 3
Zbigniew Szymczak Stanowisko:członek Komisji
Email:
360 6
Tomasz Goździk Stanowisko:Przewodniczący Komisji
Email:
530 7
Zbigniew Hołubowicz Stanowisko:Z-ca przewodniczącego Komisji
530 8
Marek Chwalczuk Stanowisko:członek Komisji
Email:
530 9
Grzegorz Duda Stanowisko:członek Komisji
Email:
530 11
Monika Dorota Kopiś Stanowisko:członek Komisji
530 12
Zbigniew Szymczak Stanowisko:członek Komisji
Email:
530 13
Wiesław Czarnacki Stanowisko:członek Komisji
530 14
Barbara Bloch Stanowisko:członek Komisji (od 21.10.2016)
Email:
530 15