Oświadczenia majątkowe władz gminy

Z-ca Burmistrza
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
wladze
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Skarbnik
oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na funkcję skarbnika
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
wladze
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
wladze
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z funkcji skarbnika
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
wladze
oświadczenie majątkowe za 2014 rok