Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Parczewie

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - zastęcpa burmistrza
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - zastęcpa burmistrza
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - zastęcpa burmistrza
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Skarbnik
oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na funkcję skarbnika
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - skarbnik
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - skarbnik
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - sekretarz
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - sekretarz
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Stanowisko pracownika - sekretarz Gminy
Burmistrz
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Stanowisko pracownika - burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz
oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z funkcji skarbnika
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok