Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Zespół Placówek Szkolnych
oświadczenie majatkowe w związku z objęciem funkcji dyrektora
Informacja o sposobie i terminie zap[rzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły
Oświadczenie majątkowe w związku ze zmiana na stanowisku dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Im. Św. Królowej Jadwigi
Oświadczenie majątkowe oraz informacja o sposobie i trybie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej - złożone w związku z powołaniem na dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Parczewski Dom Kultury
Oświadczenie majątkowe za rok 2019.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Im. Św. Królowej Jadwigi
oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji dyrektora
oświaqdczenie złozone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
korekta oświadczenia za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Zakład Usług komunalnych sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA
oświadczenie w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora (na dzień 31.08.2017)
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Zespół Placówek Szkolnych
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
oświadczenie majatkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Im. Św. Królowej Jadwigi
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w zawiązku z objęciem stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły
Oświadczenie majątkowe związane z objęciem stanowiska dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Jagiełły
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły (od 1 września 2017 r. zmiana nazwy) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Jagiełły
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok