Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Parczewie

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Zespół Placówek Szkolnych
Informacja o sposobie i terminie zap[rzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - dyrektor (od 1 września 2018)
oświadczenie majatkowe w związku z objęciem funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - dyrektor (od 1 września 2018)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - dyrektor ZPS
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - kierownik sekcji
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - kierownik sekcji
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - kierownik sekcji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik sekcji
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Im. Św. Królowej Jadwigi
Oświadczenie majątkowe oraz informacja o sposobie i trybie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej - złożone w związku z powołaniem na dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - dyrektor SP nr 2
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
Parczewski Dom Kultury
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019.
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Im. Św. Królowej Jadwigi
oświaqdczenie złozone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - kierownik
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - kierownik
korekta oświadczenia za 2019 r.
Stanowisko pracownika - kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - dyrektor PP nr 2
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - dyrektor
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - dyrektor PP nr 1
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - dyrektor SP nr 1
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - prezes zarządu
oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - prezes zarządu
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone na zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - prezes zarządu
oświadczenie majątkowe na początek nowej kadencji
Stanowisko pracownika - prezes zarządu
oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - prezes zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na Prezesa Zarządu
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Zakład Usług komunalnych sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Prezez Zarządu ZUK
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA
oświadczenie w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora (na dzień 31.08.2017)
Stanowisko pracownika - dyrektor
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor od 1.04.2016
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Zespół Placówek Szkolnych
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majatkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - dyrektor (do 31 sierpnia 2018)
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
oświadczenie w związku z objęciem funkcji
Stanowisko pracownika - po. dyrektor MOSiR w Parczewie
informacja o terminie i sposobie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - po. dyrektor MOSiR w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - po. dyrektor MOSiR w Parczewie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - zastępca dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - z-ca Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - z-ca dyrektora
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w zawiązku z objęciem stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły
Oświadczenie majątkowe związane z objęciem stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Jagiełły
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - dyrektor SP nr 3
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły (od 1 września 2017 r. zmiana nazwy) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Jagiełły
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok