Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Parczewie

Wykaz kart informacyjnych dot. projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział