Oświadczenia majątkowe radnych

Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji radnej
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Rada
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
wladze
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji VII
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Rada
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
oświadczenie majatkowe na początek kadencji 2018-2023
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada
oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
korekta oświadczenia za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
korekta oświadczenia za 2015 r.
oświadczenie majątkowe za 2014 rok