Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Parczewie

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o Mieście i Gminie 1679
13.28%
rejestr umów 748
5.92%
Aktualności 687
5.43%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 651
5.15%
Wybory samorządowe 2024 492
3.89%
Elektroniczne zamówienia publiczne 489
3.87%
Zarządzenia burmistrza - kadencja 2018-2023 482
3.81%
Uchwały Rady Miejskiej 354
2.8%
Przetargi do 31.12.2021 350
2.77%
Struktura organizacyjna 327
2.59%
Skład Rady 249
1.97%
Interpelacje radnych 233
1.84%
Zamówienia do 130000 zł 190
1.5%
Zarządzenia Burmistrza 157
1.24%
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 156
1.23%
zaproszenia na sesje i komisje 149
1.18%
Oświadczenia majątkowe radnych 123
0.97%
Historia zmian 116
0.92%
Projekty uchwał 112
0.89%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 111
0.88%
Przetargi - nieruchomości 110
0.87%
sołectwa 94
0.74%
Podatki i opłaty 93
0.74%
Akty prawa miejscowego 86
0.68%
Uchwały Rady Miejskiej 85
0.67%
Jednostki organizacyjne 82
0.65%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 79
0.62%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 78
0.62%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 66
0.52%
Urząd Stanu Cywilnego 63
0.5%
sprawozdania z wykonania budżetu 61
0.48%
Protokoły posiedzeń komisji 58
0.46%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim 58
0.46%
Nieodpłatna pomoc prawna 56
0.44%
organizacje pozarządowe 54
0.43%
Raport o stanie gminy 52
0.41%
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Parczewa dla terenów zlokalizowanych pomiedzy ul. Polną a ul. Al. Jana Pawła II 51
0.4%
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 51
0.4%
Informacje w sprawie naborów na wolne stanowiska 51
0.4%
Rejestracja instytucji kultury 51
0.4%
Wybory samorządowe 2018 50
0.4%
Sprawozdania 49
0.39%
Burmistrz 48
0.38%
rady osiedlowe 48
0.38%
Zarządzenia Burmistrza 46
0.36%
Sprawozdania finansowe, pomoc publiczna 45
0.36%
wykaz głosowań na sesjach 45
0.36%
Sprawozdania finansowe 45
0.36%
Spółki 45
0.36%
Strategia rozwoju 44
0.35%
Oferty inwestycyjne 41
0.32%
Dokumenty Kontroli Urzędu Miejskiego 41
0.32%
Protokoły z posiedzen Rady Miejskiej 41
0.32%
Referat Techniczno-Inwestycyjny 39
0.31%
Zarządzenia Burmistrza- do końca kadencji 2014-2018 39
0.31%
zarządzenia Burmistrza 39
0.31%
Rejestr petycji - rok 2022 39
0.31%
Wybory Prezydenta RP 2020 38
0.3%
Wybory ławników 37
0.29%
Regulamin organizacyjny Urzędu 36
0.28%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Miejskim 35
0.28%
rejestr petycji - rok 2024 35
0.28%
Rejestr petycji - rok 2016 34
0.27%
sprawozdania budżetowe 34
0.27%
Komisje Rady 33
0.26%
Zarządzenia Burmistrza 32
0.25%
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu 31
0.25%
sprawozdania budżetowe 31
0.25%
pliki GML 31
0.25%
zarządzenia burmistrza 30
0.24%
Plany, Programy, Strategie 30
0.24%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 30
0.24%
pomoc publiczna 30
0.24%
wykaz dziennych opiekunów 30
0.24%
rejestr petycji - rok 2023 29
0.23%
Zastępca Burmistrza 29
0.23%
uchwały RIO 29
0.23%
Ocena jakości wody 29
0.23%
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 29
0.23%
sprawozdania budżetowe 28
0.22%
Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego 28
0.22%
Sekretarz 27
0.21%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 27
0.21%
sprawozdania finansowe 27
0.21%
Sprawozdania budżetowe 26
0.21%
Komisja Skarg, wniosków i petycji 26
0.21%
sprawozdania finansowe, pomoc publiczna 25
0.2%
Transmisja on-line obrad Sesji Rady Miejskiej 25
0.2%
uchwały Rady Miejskiej 25
0.2%
Zarządzenia Burmistrza 24
0.19%
Referat Oświaty i Kultury 24
0.19%
sprawozdania finansowe 23
0.18%
Uchwały Rady Miejskiej 23
0.18%
Sprawozdania budżetowe 23
0.18%
Rejestr petycji - rok 2017 22
0.17%
regionalna pomoc inwestycyjna 22
0.17%
Rejestr petycji - rok 2020 22
0.17%
pomoc publiczna 21
0.17%
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok 21
0.17%
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 21
0.17%
pomoc publiczna 20
0.16%
Mienie 20
0.16%
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Parczewa dla terenów zlokalizowanych w południowo-wschodniej części miasta Parczewa 20
0.16%
sprawozdania finansowe, pomoc publiczna 20
0.16%
Pomoc publiczna 20
0.16%
sprawozdanie z wykonania budżetu 19
0.15%
Pomoc publiczna 19
0.15%
uchwały Rady Miejskiej 18
0.14%
Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (wniosek,uwaga) 18
0.14%
Skarbnik 18
0.14%
Mapa serwisu 18
0.14%
Uchwały RIO 18
0.14%
Lokalny Program Rewitalizacji 17
0.13%
oświadczenia majątkowe - informacje 17
0.13%
Uchwały Rady Miejskiej 16
0.13%
Referat Organizacyjno-Prawny + Działalność Gospodarcza 16
0.13%
uchwały RIO 16
0.13%
Plan rozwoju lokalnego 15
0.12%
Ogłoszenia 15
0.12%
Komisja Rewizyjna 15
0.12%
Stan spraw 14
0.11%
Rejestr petycji - rok 2015 14
0.11%
Komunikaty COVID-19 14
0.11%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 14
0.11%
ponowne wykorzystanie informacji 14
0.11%
Informacje nieudostępnione w BIP 14
0.11%
Referat Promocji i Rozwoju 14
0.11%
Rejestr petycji - rok 2018 13
0.1%
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 13
0.1%
Rejestr petycji - rok 2021 13
0.1%
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w granicach administracyjnych m. Parczewa obszar przy ul. Bema 12
0.09%
RADA 12
0.09%
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 12
0.09%
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 12
0.09%
Referat Finansowy (F) 12
0.09%
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 oraz Referendum Ogólnokrajowe 12
0.09%
uchwały Rady Miejskiej 12
0.09%
Wykaz kart informacyjnych dot. projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego 12
0.09%
sprawozdania budżetowe 11
0.09%
Rada Miejska 11
0.09%
Sprawozdania budżetowe 11
0.09%
gospodarka odpadami komunalnymi 11
0.09%
Komisja Oświaty,Kultury, Sportu i Opieki Społecznej 11
0.09%
Sprawozdania budżetowe 11
0.09%
Dane podstawowe 11
0.09%
ochrona środowiska 11
0.09%
Statut Gminy 10
0.08%
sołectwo Komarne 10
0.08%
Sprawozdania finansowe 10
0.08%
Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art. 13 RODO 10
0.08%
Raport o stanie dostępności 10
0.08%
sołectwo Jasionka 10
0.08%
Uchwały Rady Miejskiej 10
0.08%
sołectwo Przewłoka 10
0.08%
Petycje kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej 10
0.08%
sołectwo Wola Przewłocka 10
0.08%
dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, statystyczna liczba uczniów 10
0.08%
Referat Promocji i Rozwoju (PR) 10
0.08%
Spis rolny 2020 10
0.08%
Sprawozdania finansowe 9
0.07%
Komisja Strategii, Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 9
0.07%
Referat Oświaty i Kultury (OK) 9
0.07%
Osiedle nr 3 9
0.07%
Program Ochrony Środowiska 9
0.07%
dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, statystyczna liczba uczniów 9
0.07%
sołectwo Pohulanka 9
0.07%
sołectwo Koczergi 9
0.07%
Uchwaly RIO 9
0.07%
dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, statystyczna liczba uczniów 9
0.07%
WYBORY 9
0.07%
Referat Techniczno-Inwestycyjny (TI) 9
0.07%
dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, statystyczna liczba uczniów 9
0.07%
oświadczenia majatkowe prezesów spółek 9
0.07%
Referat Finansowy 9
0.07%
Taryfy za wodę 8
0.06%
Pion Informacji Niejawnych (IN) 8
0.06%
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKO) 8
0.06%
Diagnoza problemu uzależnień i innych problemów społecznych w gminie Parczew 8
0.06%
Koordynator ds. Dostępności 8
0.06%
sołectwo Wierzbówka 8
0.06%
sołectwo Zaniówka 8
0.06%
sołectwo Laski 8
0.06%
Referat Spraw Obywatelskich (SO) 8
0.06%
Petycje kierowane do Burmistrza Parczewa 8
0.06%
Uchwały Rady Miejskiej 8
0.06%
Sprawozdania finansowe 8
0.06%
kwoty udzielanych dotacji 8
0.06%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Opieki Społecznej 8
0.06%
Referat Organizacyjno-Prawny (OP) 8
0.06%
dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, statystyczna liczba uczniów 8
0.06%
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 8
0.06%
sołectwo Szytki 7
0.06%
sołectwo Brudno 7
0.06%
Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (NP) 7
0.06%
Osiedle nr 2 7
0.06%
WYBORY 7
0.06%
Sprawozdania finansowe 7
0.06%
Zarządzenia Burmistrza 7
0.06%
Oświadczenia majątkowe 7
0.06%
Program Rozwoju Przedsiębiorczości w gminie Parczew na lata 2017 - 2023 7
0.06%
Uchwały RIO 7
0.06%
sprawozdanie z wykonania budżetu 7
0.06%
Osiedle Nr 1 7
0.06%
Sprawozdania budżetowe 7
0.06%
upublicznienie danych za rok 2019 7
0.06%
sołectwo Siedliki 7
0.06%
Przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2020 7
0.06%
Regulamin monitoringu na terenie gminy Parczew 6
0.05%
Redakcja biuletynu 6
0.05%
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r 6
0.05%
rok 2018 6
0.05%
Uchwały RIO 6
0.05%
uchwały RIO 6
0.05%
deklaracja dostępności 6
0.05%
Przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2021 6
0.05%
sołectwo Buradów 6
0.05%
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r 6
0.05%
Przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2022 6
0.05%
sołectwo Michałówka 6
0.05%
Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami 6
0.05%
Upublicznienie danych za 2016 r. - art. 37 ufp 6
0.05%
Urząd Miejski 6
0.05%
upublicznienie danych za 2018 r. 6
0.05%
Upublicznienie danych za 2016 r. - art. 37 ufp 6
0.05%
Rok 2017 6
0.05%
Statystyka odwiedzin 6
0.05%
sołectwo Sowin 6
0.05%
Słownik skrótów 6
0.05%
uchwaly RIO 6
0.05%
Osiedle nr 4 6
0.05%
upublicznienie danych za 2017 r - art. 37 ufp 6
0.05%
lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2018 r. 6
0.05%
sołectwo Królewski Dwór 5
0.04%
sprawozdanie z wykonania budżetu 5
0.04%
sołectwo Babianka 5
0.04%
Wykaz kart informacyjnych dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 5
0.04%
ocena jakości wody 5
0.04%
Inspektor Danych Osobowych 5
0.04%
rok 2019 5
0.04%
zarządzenia Burmistrza 5
0.04%
Świadczenie usług tłumacza języka migowego dla osób uprawnionych 5
0.04%
Regulamin monitoringu na terenie Urzędu Miejskiego 5
0.04%
uchwały Rady Miejskiej 5
0.04%
sołectwo Tyśmienica 5
0.04%
sołectwo Kolonia Babianka 5
0.04%
sołectwo Buradów 5
0.04%
zarządzenia Burmistrza 5
0.04%
Narodowy Spis Powszechny - konkursy dla uczniów szkół podstawowych 4
0.03%
Taryfy za wodę i ścieki 4
0.03%
Instrukcja obsługi BIP 4
0.03%
Wybory organów jednostek pomocniczych Gminy 2019 4
0.03%
Prawo miejscowe 3
0.02%
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE 2
0.02%
Finanse gminy 2
0.02%
Informacje o biuletynie 2
0.02%
Inne Dokumenty 2
0.02%
Zaproszenia na sesje i komisje 1
0.01%
Środowisko 1
0.01%
BURMISTRZ 1
0.01%
Sekretarz Gminy 1
0.01%
Organizacje pozarządowe 1
0.01%
Publicznie dostępny wykaz danych 1
0.01%
SPIS ROLNY 2020 1
0.01%
rok 2020 1
0.01%
Rok 2016 1
0.01%
Jednostki pomocnicze 1
0.01%
Rok 2023 1
0.01%
Obywatel.gov.pl 1
0.01%
Rok 2022 1
0.01%
Jednostki Organizacyjne 1
0.01%