Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Parczewie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Bożena Bojko Stanowisko:z-ca przewodniczącego Komisji
Email:
360 2
Tomasz Goździk Stanowisko:członek Komisji
Email:
360 4
Adam Leszek Wiśniewski Stanowisko:Przewodniczący Komisji
Email:
530 7
Bożena Bojko Stanowisko:Z-ca przewodniczącego Komisji - do 20 czerwca 2016
Email:
530 8
Tomasz Goździk Stanowisko:członek Komisji
Email:
530 10
Zygfryd Osmólski Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego Komisji (od 21.10.2016)
Email:
530 11
Henryk Konstanty Szych Stanowisko:członek Komisji
530 12
Barbara Bloch Stanowisko:członek Komisji (od 21.10.2016)
Email:
530 14