Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Parczewie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - pracownik referatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Inspektor
Referat Oświaty i Kultury (OK)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - p.o kierownika
oświadczenie majątkowe za rok 2021
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnioną funkcją
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKO)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
oświadczenie majątkowe za rok 2021
oświadczenie w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - inspektor
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - inspektor
Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (NP)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji
Stanowisko pracownika - p.o. kierownika
informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - p.o. kierownika
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku objęcia obowiązkiem.
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
oświadczenie majątkowe za rok 2021
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Referat Techniczno-Inwestycyjny (TI)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
oświadczenie majątkowe za rok 2021
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKO)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - inspektor
oświadczenie w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - inspektor
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKO)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
oświadczenie majątkowe za rok 2021
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (NP)
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - pracownik referatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - inspektor
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
oświadczenie majątkowe za rok 2021
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - pracownik referatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - inspektor
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
oświadczenie majątkowe za rok 2021
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - z-ca kierownika
oświadczenie majątkowe za rok 2021
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - z-ca Kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - z-ca kierownika
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - z-ca kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca kierownika USC
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
oświadczenie majątkowe za rok 2021
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - pracownik referatu
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
oświadczenie majątkowe w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Parczewa
informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (NP)
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Stanowisko pracownika - kierownik
Informacja o terminie i formie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej złożona w związku z objęciem stanowiska kierowniczego
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska kierowniczego
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (NP)
oświadczenie majątkowe za rok 2021
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - kierownik
Oświadczenie złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - referent
oświadczenie majątkowe złożone w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza
Stanowisko pracownika - referent