Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Referat Oświaty i Kultury (OK)
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku objęcia obowiązkiem.
Referat Techniczno-Inwestycyjny (TI)
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKO)
oświadczenie do 01.01.2013 do 28.02.2013 złożone w związku z objęciem funkcji kierownika
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (NP)
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKO)
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Referat Finansowy (F)
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (NP)
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2014 rok