Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Parczewie

oświadczenia majatkowe prezesów spółek

SIM KZN Południowe Podlasie sp. z o.o w organizacji z siedzibą w Białej Podlaskiej
Informacja złożona w związku z objęciem funkcji prezesa Zarządu Spółki
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie złożone w związku z objęciem funkcji prezesa Zarządu Spółki
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - prezes zarządu
oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - prezes zarządu
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone na zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - prezes zarządu
oświadczenie majątkowe na początek nowej kadencji
Stanowisko pracownika - prezes zarządu
oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - prezes zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na Prezesa Zarządu
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Zakład Usług komunalnych sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Prezez Zarządu ZUK